Chào mừng bạn đến với website THCS Thanh Đa
Thứ hai, 12/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 3250

THÔNG BÁO: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

                                                                                                                          mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG THCS THANH ĐA

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

56

49

7

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số GVBM:

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

8

8

 

 

 

6

2

 

 

 

2

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

3

Hóa

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

4

Sinh

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Tin

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

5

Văn

6

6

 

 

 

5

1

 

 

 

6

Sử

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

7

Địa

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

8

Tiếng anh

6

6

 

 

 

6

 

 

 

 

9

GDCD

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

10

Công nghệ

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

11

Âm Nhạc

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

12

Thể dục

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

13

Mỹ thuật

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

6

Nhân viên khác ( BV, PV)

4

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

TPT, CTPC, TBị, Học vụ

2

1

1

 

 

 

1

1

 

 

                                   

                                                                                        Bình Thạnh, ngày 03 tháng 9 năm 2016

                                                                                           Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                               

                                                                                                                                             Nguyễn Thanh Phong

Tác giả: admin

Viết bình luận

163