Chào mừng bạn đến với website THCS Thanh Đa
Thứ năm, 27/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 4049

Lãnh đạo trường qua các thời kỳ

                     LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KÌ

STT

Họ tên

Hiệu trưởng

Thời gian

đảm nhiệm chức vụ

(từ năm đến năm)

Ghi chú

(Đã nghỉ hưu, nghỉ việc,

đã mất)

1

Thầy Lê Văn Tiền

x

1975 - 1976

Nghỉ hưu

2

Cô Đỗ Thị Thu

x

1976 - 1977

Nghỉ hưu

3

Cô Vũ Thị Từ Khanh

x

1977 - 1978

Nghỉ hưu

4

Thầy Nguyễn Bửu Quế

x

1978 - 1985

Nghỉ hưu

5

Cô Trần Bích Hạnh

x

1985 - 1992

Nghỉ hưu

6

Cô Vũ Thị Mật

x

1992 - 2005

Nghỉ hưu

7

Thầy Lý Hồng Sơn

x

2005 - 2009

Nghỉ hưu

8

Thầy Nguyễn Thanh Phong

x

2009 - 2018

 

 9 Cô Đinh Thị Thiên Ân
x 2018 - đến nay
 

 

 

Phó HT/CM

(dạy)

 

 

1

Thầy Trần Minh Xuân

x

1975 - 1976

Nghỉ hưu

2

Cô Lê Tuyết Nga

x

1976 - 1977

Nghỉ hưu

3

Cô Trần Bích Hạnh

x

1977 - 1985

Nghỉ hưu

4

Cô Trần Thị Sen

x

1977 - 2000

Nghỉ hưu

5

Thầy Đậu Quang Tuấn

x

2000 - nay

 

 

 

Phó HT/HC

(nuôi)

 

 

1

Thầy Ngô Hữu Bửng

x

1976 - 1977

Nghỉ hưu

2

Cô Nguyễn Thị Thơm

x

1985 - 2005

Nghỉ hưu

3

Cô Trần Ngọc Thảo

x

2005 - 2008

 

4

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

x

2008 - 2010

 

5

Cô Lý Ái Trân

x

2010 - 2015

 

6

Cô Võ Phạm Phúc Hậu

x

2015 - 2018

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87